Sahar-Avidan Law Office

סהר - אבידן עו"ד

מקצועיות, אמינות, אנושיות, מחויבות והגינות

עו"ד יצחק אבידן
עו"ד שושנה סהר
עו"ד יצחק אבידן

החזון שלנו

מקצועיות, אמינות, אנושיות, מחויבות והגינות

 אלו הם הערכים המלווים את משרד סהר-אבידן בכל צעד ושעל מיום הקמת המשרד אל מול כל לקוח ובטיפול בכל תיק

תחומי עיסוק

"יהללך זר ולא פיך" 
כך אמרו חז"ל, למרות זאת עורכי הדין במשרד סהר אבידן יכולים להעיד על הדרך הבלתי מתפשרת בהצלחת כל תיק שנכנס למשרד.
לקוחותינו המרוצים מעידים כאלף עדים על המקצועיות, המסירות והאחריות של עורכי הדין במשרד בכל תיק אשר מטופל ע"י המשרד.